MOBİL UYGULAMALARIMIZ

TANSİYONUMUZU NASIL ÖLÇELİM?

  • Anasayfa
  • TANSİYONUMUZU NASIL ÖLÇELİM?

Tansiyon yüksekliği, toplumun yaklaşık üçte birini etkileyen önemli bir sorundur. Yüksek tansiyon; kalp-damar hastalıkları, inme ve kronik böbrek hastalığı için çok önemli bir risk faktörüdür, ayrıca altta yatan sinsi kronik böbrek hastalığının ilk belirtisi olabilir. Bu nedenle, kişilere sağlıklı olsalar bile tansiyonlarını düzenli olarak ölçtürmeleri önerilmektedir. Ayrıca, hastanede/ofiste tansiyonu yüksek ölçülen kişilerden hem tanı hem de tedaviye yanıtın izlemi açısından evde kan basınçlarını kendilerinin ölçmesi/ölçtürmesi istenmektedir.

 

Tansiyon yüksekliğinin tanısında ve izleminde kan basıncının doğru bir şekilde ölçülmesi çok önemlidir. Bunun için ön koşul, tansiyon aletinin kan basıncını doğru ölçebilmesidir. Sık kullanılan tansiyon aletleri aneroid olarak adlandırılan kan basıncını stetoskop (dinleme cihazı) aracılığıyla veya elektronik olarak ölçen aletlerdir. Bu tansiyon aletleri zamanla arızalanarak kan basıncının hatalı ölçülmesine neden olabilirler. Bu nedenle, tansiyon aletlerinin zaman zaman kontrol edilmesi gerekir. Ayrıca, tansiyon aletinin kola sarılan manşon kısmının kişinin koluna uygun olması gerekir. Standart manşonlarla çocukların veya aşırı şişmanların kan basıncının ölçülmesi hatalı sonuçlara yol açabilir.  

 

Kan basıncı ölçümünden en az yarım saat öncesinde yemek yememek, sigara veya alkol içmemek ve egzersiz yapmamak gerekir. Özellikle sigara içilmesi ve egzersiz yapılması kan basıncının yüksek bulunmasına neden olur. Kan basıncı rahat bir ortamda, en az 5 dakika oturur pozisyonda istirahat edildikten sonra ölçülmelidir. Kişi kolu sıkmayacak rahat bir giysi giymiş olmalı ve tansiyon aletinin manşonu gevşek veya çok sıkı bir şekilde sarılmamalıdır. Giysiler üzerinden ölçüm yapılmamalıdır. Tansiyon ölçümü otomatik olmayan alet ile stetoskop kullanılarak yapılacak ise manşon dirsek çukurunun 2 cm üstünde olacak şekilde kola sarılmalı ve dirsek çukurundaki atardamar elle hissedildikten sonra stetoskop damar üstüne yerleştirilmeli, manşon içine sokulmamalıdır. Ölçüm sırasında kişinin sırtı dayalı ve ayakları yere basar durumda olmalı, ölçüm yapılan kol kalp hizasında tutulmalı ve yumruk yapılmamalıdır. Manşon yavaş bir şekilde şişirilmeli ve indirilmelidir. Stetoskopla ölçüm yapılıyorsa, manşon indirilirken seslerin duyulmaya başlandığı an büyük tansiyonu, şiddetinin azaldığı an ise küçük tansiyonu gösterir. Otomatik cihazlar, ölçüm sonucunu aletin ekranında verecektir.

 

Peki, tansiyonu hangi koldan ölçmeliyiz? Eğer tansiyon ilk kez ölçülüyorsa ideali her iki koldan da ölçüm yapılmasıdır. Ancak sonraki ölçümlerde, daha yüksek değer verdiği için sol kol tercih edilebilir. Son olarak, hangi kan basıncı değerlerini yüksek tansiyon olarak kabul ettiğimizi de söyleyelim. Kan basıncının 140/90 mmHg ve üzerinde olması yüksek tansiyon olarak kabul edilmekle beraber, ideal kan basıncı düzeyi 120/80 mmHg ve altıdır.