MOBİL UYGULAMALARIMIZ

TANSİYON YÜKSEKLİĞİ VE BÖBREK

  • Anasayfa
  • TANSİYON YÜKSEKLİĞİ VE BÖBREK

Kan basıncının 140/90 mmHg ve üzerinde olması tansiyon yüksekliği, yani hipertansiyon olarak adlandırılır. Tansiyon yüksekliği toplumun yaklaşık üçte birini etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. Günümüzde tüm dünyada 1.2 milyar yüksek tansiyonlu birey olduğu ve bu sayının 2025 yılında 1.5 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Ülkemizde yapılan tarama çalışmalarında erişkinlerde tansiyon yüksekliği sıklığı % 30-33 arasında bulunmuştur. Yüksek tansiyon, önemli bir ölüm ve sakatlık nedenidir. Yüksek tansiyona bağlı kalp-damar hastalıkları nedeniyle her yıl yaklaşık 10 milyon kişi hayatını kaybetmektedir.

 

Tansiyon yüksekliği ile böbrek arasında çok yönlü bir ilişki vardır. Böbrekler hem bazı hormonlar salgılayarak hem de vücudun su ve tuz dengesini ayarlayarak normal kan basıncını düzenlerler. Doğal olarak, böbrekler hastalandığı zaman sıklıkla kan basıncı yükselir. Bu nedenle, tansiyonu yüksek bulunan kişilerde altta yatan böbrek hastalığı açısından tetkik yapılmalıdır. Tansiyon yüksekliği, kronik böbrek hastalığının en sık görülen belirtilerinden birisi olmasının yanı sıra, aynı zamanda böbrek hastalığının ilerlemesini hızlandıran çok önemli bir faktördür. Kronik böbrek hastalığının son döneme ilerlemesini engellemek, yavaşlatmak için kan basıncının kontrolüne azami çaba gösterilmelidir.

 

Böbrekler, aynı zamanda kalp ve damarlar ile birlikte yüksek kan basıncının en önemli hedeflerinden birisidir. Kontrolsüz tansiyon yüksekliği zamanla böbreklerde hasara ve kronik böbrek hastalığı gelişimine yol açabilir. Günümüzde, kronik böbrek hastalığının şeker hastalığından sonra en sık nedeni tansiyon yüksekliğidir. Türk Nefroloji Derneği’nin 2019 Yılı Böbrek Kayıt Sistemi verilerine göre diyalize yeni başlayan hastaların % 24’ünde böbrek hastalığının nedeni tansiyon yüksekliğidir.

 

Böbrekler ile tansiyon yüksekliği arasındaki bu çok yönlü ilişki nedeniyle böbrek sağlığımızı korumak için; 

 

  • Özellikle 40 yaşından sonra şikayetimiz olsun veya olmasın kan basıncımızı düzenli olarak ölçtürmeliyiz.
  • Tuzu azaltmak, sağlıklı beslenmek, ideal kilomuzu korumak, düzenli egzersiz yapmak, sigaradan kaçınmak gibi önlemlerle kan basıncımızın yükselmesini önlemeliyiz.
  • Tansiyonumuz yüksekse altta yatan böbrek hastalığı için tetkik yaptırmalı ve kan basıncımızın kontrol altında olmasına azami çaba göstermeliyiz. Bunun için, düzenli olarak kontrole gitmeliyiz.