MOBİL UYGULAMALARIMIZ

KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ EVRELERİ NELERDİR?

  • Anasayfa
  • KRONİK BÖBREK HASTALIĞININ EVRELERİ NELERDİR?

Kronik böbrek hastalığı (KBH), altta yatan böbrek hastalığının nedeni ne olursa olsun “böbrek işlevinde en az 3 aydır devam eden azalma olması veya böbrekte hasar varlığı” olarak tanımlanır. Kronik böbrek hastalığı tanısı, serum kreatinin ölçümü ve bundan hesaplanan böbreğin süzme işlevini gösteren glomerüler filtrasyon hızı (GFH) ve özellikle idrarla protein (albümin) atılımı olmak üzere tam idrar tetkiki gibi basit ve ucuz testlerde konulabilmektedir. İdrar analizi bulguları ve glomerüler filtrasyon hızı değeri esas alınarak kronik böbrek hastalığı beş farklı evreye ayrılmaktadır: 

 

Evre 1: İdrarla artmış protein atılımı gibi böbrekte hasar bulguları mevcuttur, ancak glomerüler filtrasyon hızı normal düzeylerdedir (>90 ml/dk). 

 

Evre 2: Böbrekte hasar bulguları (proteinüri) mevcuttur ve glomerüler filtrasyon hızı 60-89 ml/dk arasındadır.

 

Evre 3: Glomerüler filtrasyon hızı 30-59 ml/dk arasındadır, yani böbreğin süzme işlevinde orta düzeyde azalma vardır. Bu evre, glomerüler filtrasyon hızı değerine göre Evre 3a (45-59 ml/dk) ve Evre 3b (30-44 ml/dk) olmak üzere iki alt evreye ayrılmaktadır.

 

Evre 4: Glomerüler filtrasyon hızı 15-29 ml/dk arasındadır. Bu şekilde, böbreğin süzme işlevi ileri derecede azalmıştır. 

 

Evre 5: Son dönem böbrek hastalığı olarak da adlandırılan bu evrede glomerüler filtrasyon hızı 15 ml/dk’nın altına düşmüştür. Böbrek işlevinin % 85-90’ından fazlasının yitirildiği bu evrede, hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için diyaliz veya böbrek nakli gibi böbrek yerine koyma tedavilerinin uygulanması gerekir.

 

KBH Evresi

 İsimlendirme

Glomerüler filtrasyon hızı (ml/dk)

Evre 1

 Böbrek hasarı (GFH normal)

≥90 + Hasar belirteçleri (+)

Evre 2

 Hafif GFH azalması

60-89 + Hasar belirteçleri (+)

Evre 3a

 Hafif-orta GFH azalması

45-59

Evre 3b

 Orta-şiddetli GFH azalması

30-44

Evre 4

 Şiddetli GFH azalması

15-29

Evre 5

 Son dönem böbrek hastalığı

<15