MOBİL UYGULAMALARIMIZ

KRONİK BÖBREK HASTALIĞI SIK MIDIR?

  • Anasayfa
  • KRONİK BÖBREK HASTALIĞI SIK MIDIR?

Kronik böbrek hastalığı, adeta salgın halini almış olan önemli bir halk sağlığı sorunudur. Yapılan çalışmalar, dünya genelinde her 10 erişkinden birisinde çeşitli evrelerde böbrek hastalığı bulunduğunu göstermiştir. Günümüzde tüm dünyada yaklaşık 850 milyon böbrek hastası bulunduğu tahmin edilmektedir. Bu sayı, sık görülen hastalıklar olan şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, kanser, KOAH ve depresyonlu hasta sayısından daha yüksektir. Üstelik, hastalığın sıklığı giderek artmaktadır (son 25 yılda yaklaşık %30). Bu hastaların sadece %10’u böbrek hastası olduklarının farkındadır.

 

Türkiye, böbrek hastalığı sıklığının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Türk Nefroloji Derneği tarafından 23 ilde 10.750 erişkinin katılımı ile yapılan büyük bir tarama çalışmasında (CREDİT Çalışması), hastalığın ülkemizdeki sıklığı % 15.7 bulunmuştur. Bu oran, basit bir hesapla ülkemizde yaklaşık 9 milyondan fazla kronik böbrek hastalıklı kişi bulunduğu, yani her 6-7 erişkinden birinin böbrek hastası olduğu anlamına gelmekte ve sorunun boyutunun ülkemiz için tahmin edilenin çok üzerinde olduğuna dikkat çekmektedir.